SYGEMELDING / MULIGHEDSERKLÆRING

Ved sygdom, hvor arbejdsgiver kræver dokumentation for sygdommen, er der efter d. 10.10.2009 kommet nye regler.
De gamle sygemeldinger eksisterer ikke længere, man skal nu sammen med sin arbejdsgiver udfylde side 1 på den nye mulighedserklæring. Hvis arbejdsgiveren ønsker lægelig vurdering, kan lægen ved en konsultation udfylde erklæringens side 2 sammen med den syge.

Hvis arbejdsgiveren forlanger lægelig dokumentation for sygdommen uden at ville udfylde mulighedserklæringen, kan lægen lave en fri lægeerklæring sammen med den syge ved en konsultation efter regning.

 Du kan finde mere information om mulighedserklæring på www.ams.dk