PRAKTISK INFORMATION

Hos Lægerne Nørretorv bestræber vi os på at levere sundhedsydelser af høj, faglig standard og bedst mulig service til vores patienter. Både læger og personale er under løbende efteruddannelse, og vi arbejder med kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol.

Når vi bliver opmærksomme på fejl opstået i vores klinik eller i samarbejdet med f.eks. sygehuse, hjemmepleje eller speciallæger, bruger vi hændelsen til at vurdere om vi i klinikken kan gøre noget for at forebygge lignende fejl i fremtiden. Derudover indberetter vi fejlen som 'utilsigtet hændelse' til Dansk Patientsikkerhedsbase, hvor alle indberettede fejl bruges til at forbedre patientsikkerheden i hele sundhedsvæsenet.

Patienttilbagemeldninger er en vigtig del af vores kvalitets- og sikkerhedsarbejde. Hvis du som patient eller pårørende oplever, at der bliver begået fejl hos os eller andre steder i sundhedsvæsenet, vil vi derfor gerne opfordre dig til at drøfte det med én af lægerne eller med vores personale.

Hvis det ønskes, kan lægerne rådgive omkring hvordan man som patient klager over en behandling, indberetter en fejl eller søger patienterstatning, hvis man er kommet til skade, som følge af behandling eller undersøgelse.

Hjælp og vejledning kan også søges hos :

PATIENTVEJLEDNINGEN, REGION SJÆLLAND

Kontaktoplysninger :
Alléen 15
4180 Sorø (tlf. 70 15 50 01)
http://www.regionsjaelland.dk/patientvejledningen

FACILITETER :

Hos patientvejlederne i Patientvejledningen i Region Sjælland kan du få information, rådgivning og vejledning om dine rettigheder som patient i sundhedsvæsenet. Du kan både ringe eller skrive til os, men du kan ikke møde op hos os uden forudgående aftale. Parientvejledningen har åben for telefonerne MAN-TORS kl 9:00-13:00 og fredag kl 9:30- 13:00.