HELBREDSUNDERSØGELSE

Dette er et stående tilbud til personer i alle aldre. Man kan fristes til at kalde det et "serviceeftersyn". Undersøgelsen henvender sig dog særligt til personer med familiær disposition for forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, sukkersyge og overvægt. 
Er du ryger eller ex-ryger og over 35 år tilbyder vi en lungefunktionsundersøgelse.

Undersøgelsen er delt op i 2 konsultationer.

1. konsultation foregår hos sygeplejersken, som noterer sig relevante oplysninger af helbredsmæssig betydning samt foretager diverse undersøgelser og prøver.

2. konsultation foregår hos lægen, som informerer om undersøgelsesresultaterne og foretager en generel helbredsvurdering på det foreliggende grundlag. Desuden aftales eventuelle yderligere undersøgelser.